top of page

Ouders actief op onze school!

Bezoek onze Facebook-pagina!

  • Facebook Social Icon

VBS Sint-Pieter vindt intensief contact met de ouders belangrijk. Ouders worden geraadpleegd betreffende zaken die hun eigen kinderen aangaan. Ook de betrokkenheid van de ouders met de algemene gang van zaken op school is een verrijking en een stimulans.


Wat doet de ouderraad precies?
Gedurende een schooljaar overlegt de ouderraad een vijftal avonden van 20 uur tot 22 uur met de directeur. Tijdens het overleg worden allerlei zaken besproken.
Enkele voorbeelden:

  • Hoe het onderwijs verloopt op school;

  • Hoe de school de ouders informeert;

  • Hoe ouders actief betrokken kunnen worden bij de gang van zaken op school;

  • Hoe bepaalde zaken (veiligheid, maaltijden, opvang, enz) anders of beter kunnen;

  • Welke veranderingen er op stapel staan in het onderwijs.

Ouders en school.png

Dit alles gebeurt in een ontspannen sfeer waar ieder zijn opmerkingen en ideeën op tafel kan gooien. De tijd die hieraan wordt besteed, is slechts een kleine inspanning, wat men er voor terugkrijgt, betekent echter veel meer. Voor de schoolgemeenschap, de kinderen en ouders wordt dit een win-winsituatie! Bovendien zullen de kinderen trots zijn als mama of papa zich inzet tijdens één van de schoolse activiteiten.

Er wordt zeker niet verwacht om bij iedere activiteit van de partij te zijn. Hoe meer leden, hoe beter de werkverdeling kan gebeuren. Zo kan iedereen van zoon of dochterlief genieten tijdens een schoolfeest.

 

Zin om actief te zijn?
Op allerlei manieren kan u uw steentje bijdragen tot het welslagen van dit schooljaar. Actieve mensen kan de school altijd gebruiken! Belangstelling, betrokkenheid, enthousiasme en een klein beetje vrije tijd zijn voldoende. Als u geïnteresseerd bent maar nog twijfelt, spreek dan gerust een lid van de ouderraad aan. Een naam of telefoon vindt u op de ledenlijst terug.
Aan de hand van de activiteitenkalender kunt u zich ter beschikking stellen voor eventuele logistieke steun.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat u in het schoolreglement vindt.
Wij kijken er al vast naar uit u op onze eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar te mogen verwelkomen!

Stuur ons een mailtje >>

bottom of page